Hakkımızda

Prıvacy Polıcy

"Lord Of The Roads"

​ 1. Genel TheOrder VTC olarak kişisel verileriniz ile ilgili verinin korunmasından sorumluyuz. Bu nedenle Gizlilik Politikası, Web sitemizi kullanan kullanıcılara ilişkin bilgilerin TheOrder VTC tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca Gizlilik Politikası çerçevesinde bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde TheOrder VTC Yetkililerine ulaşarak verilerin silinmesine ilişkin bilgileri alabilirsiniz. Söz konusu bilgilerin, GDPR kanunlarına uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için her türlü işlem TheOrder VTC tarafından kontrol edilecektir. Gizlilik Politikası, TheOrder sitesinden link verilen başka siteler için geçerli değildir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması Bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek veriler, Yalnızca bu kişinin kendi isteğiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde uygundur.Kişilerin verileri üzerinde hakları vardır.İstekleri doğrultusunda verileri silinir.Veri girilmesi veya bu hususta uygun şekilde verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen 3, ve 4. konuda gösterilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - depolanması hariç - yalnızca sizin izninizle alınabilir veya yasal taleplerde bulunma, iddia etme veya savunma veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını koruma veya önemli nedenlerle elde edilebilir. Avrupa Birliği veya Üye Devletin kamu menfaati ile ilgili.

3. Toplanan Veri Türleri ve Kullanımı Sitemizi ziyaret ettiğinizde, sistem yönetimi ve geri dönüt uygulamalarının gerektirdiği gerekli verilerin sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında : - IP adresiniz - İnternet Servis Sağlayıcınızın ismi - Web Tarayıcınızın yazılım versiyonu - Erişim sağlayan cihazın işletim sistemi - Sitemizdeyken ziyaret ettiğiniz diğer siteler - Sitemizi aramak için kullandığınız arama kelimeleri - Çerezler ve kullanım verileri - TruckersMP - Ülke,tarih,saat ve dil - Discord - Steam - Yaş Duruma bağlı olarak bu tür bilgiler, Site Ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir Kişisel veri bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir. TheOrder VTC'in bu verileri başka bir hizmet sağlayıcısına yönlendirilmesi durumunda, bilgilerin, GDPR güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilecektir. Kendi kararınızla kişisel verilerin verilmesi halinde TheOrder VTC olarak bu bilgilerin GDPR yasasında öngörülen veya ziyaretçinin muvafakatnamesinde belirtilen sınırlamalar durumunda kullanılacağını, işleme tabi tutulacağını veya aktarılacağını üstleneceğiz.

4. Verilerin Korunması ve İşlenmesi Söz konusu kişiye ait verilerinzin üçüncü kişilere aktarımı, sadece adli veya idari mercileri öngörülmesi halinde söz konusu olacaktır. GDPR kanununa ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu konuda, size ait verilerin saklandığına ve bu verilerin nasıl kullandığınıza dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.

5. Verilerin İşleme Rızası Geri Alınması Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bize resmi bir e-posta gönderin. İptal istemeden önceki veri işlemelerinden sorumlu değiliz. Özel durumlarda ve doğrudan reklamlarda veri toplamaya itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR) Veri işleme sanat esasına göre gerçekleşirse. 6 madde 1 yanıyor. e veya f GDPR, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan işleme için doğrulanmış makul bir temel gösteremedikçe veya işlem yasal talepleri aramak, takip etmek veya savunmak için artık kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz ( Madde 21 para 1 GDPR). Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, bu tür reklamlar için kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, doğrudan reklamcılıkla ilişkilendirildiği sürece profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır (GSYİH'nın 21 (2) maddesi uyarınca itiraz). Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı GSYİH'nın ihlali durumunda, veri sahibinin denetim makamına, özellikle de ikamet ettiği ikametgahına, iş yerine veya ihlal edildiği iddia edilen yere sahip olduğu Üye Devlete şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli hukuk yollarına halel getirmez.

6. Verilerin İşlenmesini Kısıtlama Kişisel verilerinizin işlenmesinde kısıtlama isteme hakkına sahipsiniz. Bizimle her zaman maddede verilen adresten iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi sınırlama hakkı aşağıdaki durumlarda vardır: Sakladığımız kişisel bilgilerin doğruluğunu sorgularsanız, genellikle kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Kişisel verilerinizin işlenmesi yasadışı bir şekilde gerçekleşmişse / yürütülüyorsa, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin sınırlandırılmasını isteyebilirsiniz. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal hak taleplerini ileri sürmek, savunmak veya iddia etmek istiyorsanız, kişisel verilerinizi silmek yerine işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Sanat uyarınca bir itirazda bulunduysanız. 21 par. 1 GDPR, sizinkileri ve çıkarlarımızı dengelemelisiniz. Kimin menfaatlerinin haklardan daha ağır bastığı belirsiz olduğu sürece, menfaatlerin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

7. Verilerin Saklanma Süresi Veriler yıllık olarak saklanır.Bu süreç içinde yaşayabileceğimiz herhangi bir sorun karşısında hukuksal yöntemler ile verileriniz kullanılabilir.

8. Verilerin Görüntülenme,Düzetlme ve Silinmesi Yürürlükteki yasalara göre, saklanan kişisel veriler, kökeni ve alıcısı ve veri işleme amacı ile ilgili bilgilere TheOrder VTC sitesi yetkililerine ulaşarak ücretsiz erişim ve gerekirse düzeltme, silme, engelleme veyahut değiştirme hakkına sahiptir. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız olursa, istediğiniz zaman 9. maddede verilen iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta gönderin. İptal, iptal işleminden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığını etkilemez. Özel durumlarda ve doğrudan reklamlarda veri toplamaya itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR) Veri işleme sanat esasına göre gerçekleşirse. 6 madde 1 yanıyor. e veya f GDPR, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan işleme için doğrulanmış makul bir temel gösteremedikçe veya işlem yasal talepleri aramak, takip etmek veya savunmak için artık kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz ( Madde 21 para 1 GDPR). Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, bu tür reklamlar için kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, doğrudan reklamcılıkla ilişkilendirildiği sürece profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır (GSYİH'nın 21 (2) maddesi uyarınca itiraz). Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı GSYİH'nın ihlali durumunda, veri sahibinin denetim makamına, özellikle de ikamet ettiği ikametgahına, iş yerine veya ihlal edildiği iddia edilen yere sahip olduğu Üye Devlete şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli hukuk yollarına halel getirmez.

9. Güvenlik TheOrder VTC ziyaretçilerimize ait verileri güvenli bir biçimde saklar. Herhangi bir durumda bilgilerin bir kayba, suistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. TheOrder'in gerekli hizmetin sağlanması için verilerinize erişimi olan anlaşmalı ortakların veya anlaşmalı yükümlülükleri çerçevesinde bu verileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla görevlidir. Bazı durumlarda kişisel verilerinizin TheOrder VTC'e bağlı şirketlerle paylaşılması gerekebilir. Bu durumlarda da bilgileriniz gizli KALACAKTIR.

10. Çerezler Sitemiz de bir form dolduracaksanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar Kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir form bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar kullanmanız gerekmeyecektir. Bu bilgiler bir yıl süresince kalır. Eğer giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici çerez ayarlanacaktır. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tararyıcınızı kapattığınızda atılır. Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır. Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

11. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı Sosyal ağlar İnstagram ve Youtube eklentileri (“eklentiler”) web sayfalarımıza gömülebilir. İlgili servisler İnstagram Inc. ve Youtube Inc. (“servis sağlayıcılar”) şirketleri tarafından sağlanır. Web sitelerimizi her ziyaret ettiğinizde verilerinizin korunma seviyesini artırmak için bu eklentiler “Çift tıklanan butonlar” olarak uygulamaya konmuştur. Bu tarz bir entegrasyon bu tarz eklentiler içeren web sitelerine, web sitemiz içerisinden eriştiğinizde, otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurulmamasını sağlar. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir. İnstagram, Youtube, Discord ya da Steam tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz. İnstagram tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://bit.ly/2C3pKss Youtube tarafından yayınlanan hizmet koşulları: https://bit.ly/39XFnOt Steam tarafından yayınlanan hizmet koşulları: https://bit.ly/2PDfA57 Discord tarafından yayınlanan hizmet koşulları: https://bit.ly/3fpKk3O

12. İletişim Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize e-posta ile ulaşın: info@theordervtc.com